Δημοσιεύτηκε στις 27 Νοε 2019

Onasis Home Real Estate

Οι υπηρεσίες τις οποίες παρέχουμε είναι οι εξής :

Αγορά ακινήτων

Πώληση ακινήτων

Μίσθωση (ενοικίαση) ακινήτων

Αντιπαροχή ακινήτων

Εκτίμηση εμπορικής αξίας ακινήτων

Πραγματογνωμοσύνη ακινήτων

Διαχείριση ακινήτων (επίβλεψη ακινήτων, είσπραξη ενοικίων κ.τ.λ.)

Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

Έκδοση ηλεκτρολογικού σχεδίου

Διεκπεραίωση διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτων
Λήψη ερωτήματος
Το μήνυμα στάλθηκε. Θα σας απαντήσουμε σύντομα.